Aanmelding brugklas 1

Schooljaar 2022-2023


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Fijn dat u van plan bent uw zoon/dochter op onze school aan te melden. Om deze aanmelding op dinsdag 8 en donderdag 10 maart a.s. zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen we u vriendelijk om dit digitale aanmeldingsformulier alvast in te vullen. We vragen u tevens het ingevulde formulier thuis te printen en te ondertekenen. Op de aanmeldingsdag brengt u dit formulier, samen met de andere gevraagde documenten, mee.

In verband met de huidige maatregelen kan op de aanmeldingsdag maximaal 1 ouder met kind naar school komen (onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen). Hiervoor dient u een afspraak te maken voor een dag en tijdstip via onze website.

We zien u, samen met uw zoon of dochter, graag op 8 of 10 maart!

Schoolleiding Theresialyceum

PS: Mocht het u onverhoopt toch niet lukken het formulier digitaal te verwerken, dan is er op de aanmeldingsdagen vanzelfsprekend de mogelijkheid het formulier digitaal in te vullen.