Aanmelding brugklas 1

Schooljaar 2020-2021


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Fijn dat u van plan bent uw zoon/dochter op onze school aan te melden. Om deze aanmelding op dinsdag 3 of donderdag 5 maart a.s. zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen we u vriendelijk om dit digitale aanmeldingsformulier alvast in te vullen. We vragen u tevens het ingevulde formulier thuis te printen en te ondertekenen. Op de aanmeldingsdag brengt u dit formulier, samen met de andere gevraagde documenten, mee.
We zien u, samen met uw zoon of dochter, graag op 3 of 5 maart!

Schoolleiding Theresialyceum

PS: Mocht het u onverhoopt toch niet lukken het formulier digitaal te verwerken, dan is er op de aanmeldingsdagen vanzelfsprekend de mogelijkheid het formulier digitaal in te vullen.